ZENGWATCH

ข้อมูลการชำระเงิน

นัดเจอและรับสินค้า หรือไปส่งที่ทำงาน โอนเงินผ่านทางธนาคาร เมื่อโอนเรียบร้อยโทรมาแจ้งให้ทราบแล้วจะทำการส่งให้ทางEMS  มารับสินค้าได้ที่ร้าน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

สมชาย กิจเชวง

054-2-42600-5

( ออมทรัพย์ )